Препарати на основі органічних кислот

Органічні кислоти покращують шлунковокишковий тракт птиці, сприяють балансуванню мікрофлори і можуть застосовуватись як альтернатива антибіотикам

Протягом останніх десятиліть суттєво зросла продуктивність сільськогосподарських тварин — жива маса бройлерів за 35−40 днів вирощування становить у середньому 2,5−3 кг, несучість — 330 яєць на несучку на рік. Ці показники, безумовно, пов’язані з підвищенням генетичного потенціалу тварин, але цього неможливо досягти без відповідної годівлі. В сучасних умовах господарювання віддають перевагу новим породам високопродуктивних тварин і птиці, які дуже вимогливі до умов утримання і годівлі. Оскільки у таких особин більш інтенсивний обмін речовин, дія патогенетичних чинників швидко призводить до функціональних розладів різних систем і органів. Крім того, висока концентрація поголів’я на обмежених територіях в умовах інтенсивного ведення галузей вимагає багаторазової імунізації та призводить до високого антигенного навантаження. Вакцинальний і технологічний стрес різко знижують резистентність, сприяють персистенції умовно-патогенної мікрофлори в шлунково-кишковому тракті та інших органах і тканинах. Деякі живі вакцини, особливо з так званих гарячих штамів, провокують пряму колонізацію кишківника, респіраторної та інших систем, а  також поствакцинальні зміни в мікрофлорі відповідних зон. До змін мікробіоценозу призводить використання антибіотиків, антигельмінтиків, кокцидіостатиків, деяких кормових добавок. Крім того, джерелами токсичних речовин, які згубно впливають на цілісність слизових оболонок і безпосередньо на мікробіоценоз, часом стають корми, повітря і вода.

СПЕКТР ЗАСТОСУВАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ

Після введення заборони на використання кормових антибіотиків у країнах Євросоюзу як альтернативних (з точки зору регуляції мікробіологічних процесів у шлунково-кишковому тракті та стимулювання продуктивності тварин і птиці) розглядають цілу низку препаратів. Важливу роль відводять органічним кислотам.

Застосування органічних кислот у тваринництві, зокрема в птахівництві, можна розділити на чотири різні категорії:
  • Для консервації сировини й комбікормів. Органічні кислоти вбивають мікроорганізми, які, як правило, поїдають ціннісну енергію, білок та жири.
  • Контроль над патогенними мікроорганізмами (сальмонела, E. coli тощо).
  • Знезараження питної води.Позитивний вплив на поживні властивості корму, тому що корм, оброблений органічними кислотами, краще засвоюється тваринами та впливає на підвищення продуктивності.
Під час вибору суміші органічних кислот враховують ступінь: зниження бактеріального обсіменіння комбікорму і води за їх застосування, запобігання контамінації патогенною мікрофлорою м’яса птиці на забої, поліпшення морфологічного стану кишкової стінки, поліпшення перетравності корму, підвищення ефективності вирощування птиці, консервації корму.

Тварини й птиця в ранній постнатальний період мають недорозвинену травну систему, нездатну повною мірою перетравлювати корм. Це негативно впливає на нарощування м’язової маси і розвиток внутрішніх органів. Крім того, саме в цей період можливий розвиток різних шкідливих мікроорганізмів у просвіті кишкового тракту. Слід враховувати, що травлення в молодняку відрізняється від такого у дорослих тварин перш за все слабкою секрецією соляної кислоти в шлунку і її низькою активністю. У курчат у перші 7 діб виділяється менш як 1 мл соляної кислоти, у поросят же кількість трохи вища, і надходить вона у просвіт шлунка в пов’язаному вигляді, що негативно позначається на її активності. Внаслідок такої цілком фізіологічної реакції виділяється кислоти недостатньо для того, щоб набухала кормова маса і повністю нейтралізувалися її лужні властивості. Тільки в стійкому кислому середовищі в шлунку з рН менше ніж 3,5 ферменти, які виробляються в організмі, починають впливати на травлення і максимально його посилювати. Крімтого, кислота шлунка є вирішальним до певного моменту бар’єром для розвитку мікроорганізмів патогенної природи і їх проникнення в нижні відділи кишківника. Органічні кислоти підсилюють процес нейтралізації кислотозв’язувальної здатності кормових компонентів раціону з найменшими для організму витратами; знижують рН шлункового вмісту, створюють оптимальний рівень кислотності для перетравлення, всмоктування поживних речовин у нижніх відділах шлунково-кишкового тракту. Органічні кислоти володіють вираженими бактерицидними властивостями. Бактерицидність — властивість органічних кислот вбивати бактерії, і дія їх проявляється за певного рівня рН. Відомо, що основні життєві функції рослин і мікроорганізмів відбуваються приблизно за рН 5,8−6,5, а припиняються повністю, за винятком деяких бактерій, за рН 3,8−4,2. Органічні кислоти використовують також під час санітарної обробки приміщень і виробничих ліній комбікормових цехів, сховищ, силосів та транспорту, на якому перевозять сировину і корми. Крім бактерицидних і антисептичних властивостей органічні кислоти володіють фунгіцидною дією, тобто властивістю вбивати або пригнічувати розмноження мікроскопічних грибів (цвілі). Необхідно враховувати, що фунгіцидна дія більшості консервантів, що складаються з органічних кислот, не поширюється на грибницю цвілі, яка вже розвинулася всередині стебла або зерна.
Під час вибору підкислювача зазвичай орієнтуються на його структуру, тобто на утримання і співвідношення основних активних компонентів

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ

Органічні кислоти являють собою біологічно активні речовини, які умовно відносять до групи парафармацевтиків. Вважається, що органічні кислоти з різною хімічною структурою мають загальний механізм дії: змінюють внутрішньоклітинний рівень рН грам-негативних бактерій, руйнують їх клітинні мембрани та пригнічують основні обмінні процеси. Крім цього, вони знижують енергетичний потенціал і акумулюють токсичні аніони в бактеріальній клітині. Одночасно з уповільненням зростання грам-негативних бактерій, які оптимально розвиваються за величини рН 6−7, в шлунково-кишковому тракті за підкислення його вмісту поліпшується робота протеаз.

Органічні (карбонові) кислоти — це кислоти з хімічними структурами, в основі яких є вуглець. Вони відрізняються за своїми характеристиками, які пов’язані з їх протимікробними й протигрибковими властивостями в кормі та воді. Різними у них є оптимальні значення рН, шляхи метаболізму та поживні якості. До складу сучасних препаратів входить кілька органічних кислот, які діють синергічно.

Зокрема, молочна кислота тривалий час використовується у ветеринарній медицині як антисептичний препарат. Однак, будучи важливим проміжним продуктом обміну речовин у живих організмів і володіючи антимікробними властивостями, вона, як порівняти з іншими аналогічними препаратами, має суттєві переваги, оскільки не виключається пряма дія метаболіту на гіпоталамус і гіпофіз по типу гормонів і адаптогенів. Введення від 3 до 5 кг 4%-го водного розчину молочної кислоти в комбікорм для курей-несучок у початкову фазу яйцекладки істотно стимулює формування у них фолікулів, підвищення резистентності.

Оцтова кислота знижує рН корму й буферну ємність лужних компонентів (крейда, вапняк, трикальційфосфат тощо). Вона покращує використання азоту, кальцію і фосфору в організмі. Іншою позитивною стороною оцтової кислоти є її виражена дія, що запобігає розвитку в просвіті шлунковокишкового тракту дріжджів і бактерій, особливо коліформ і сальмонел, запобігає зростанню цвілевих грибів.

Лимонна кислота служить і регулятором кислотності та каталізатором гідролізу речовин. Як синергіст антиокислювачів, вона оберігає від негативного впливу важких металів.

У результаті поєднання молочної та лимонної кислот — отримуємо регулятор кислотності широкого спектра дії. А основним консервувальним агентом у сільському господарстві є комбінація молочної та оцтової кислот. Молочна і лимонна кислоти (або їх солі) активізують ферменти підшлункової залози. Для досягнення позитивного впливу на ворсинки кишківника, обов’язковим чинником є наявність молочної, масляної або яблучної кислоти. Молочна кислота в складі препаратів стимулює розвиток нормофлори кишківника.

Лауринова кислота здатна розчиняти мембрани патогенних грам-позитивних і грам-негативних бактерій.

Зважаючи на зазначене вище, можна зробити такі висновки:

1. Органічні кислоти та комплексні препарати, до складу яких вони входять, можуть бути альтернативою застосування кормових стимуляторів росту — антибіотиків.

2. Органічні кислоти покращують перетравлення поживних речовин корму, стан травного каналу в цілому, підвищують поживну цінність корму і відтворювальні здатності сільськогосподарських тварин і птиці, сприяють балансуванню мікрофлори та мікрофауни.

3. Вапняк і джерела протеїну — м’ясне або рибне борошно, замінники сухого молока мають високу кислотнозв’язувальну здатність — «буферність», для зниження якої необхідно додатково використовувати органічні кислоти.

Всім описаним вище якостям повною мірою відповідає препарат Progutba® виробництва голландської компанії Eco-Feed B.V., який являє собою суміш рідких органічних кислот, нанесену на спеціальний органічний кальцієвий носій, який має форму губки. У складі препарату Progutba® є коротко- і  середньоланцюгові жирні кислоти, оцтова, молочна, лимонна та лауринова кислоти. Препарат вводять з розрахунку 1−3 кг на тонну корму. Об’єм введення залежить від ситуації в господарстві та виду тварин. Зокрема, для птиці потрібно 0,5−1 кг на тонну корму.

З усіх додаткових питань, по проведеним дослідам просимо Вас звертатися до фахівців «АгроПлюсІнвест».

Разом до успіху!

  • вулиця Успішна, 17, А
  • Київ, 03189
  • info@agroplusinvest.com.ua
  • +38 067 396 0770

E-mail підписка

Будь в курсі всіх наших подій

Copyright © 2021 AgroPlusInvest.