Препарати на основі органічних кислот

Органічні кислоти покращують шлунковокишковий тракт птиці, сприяють балансуванню мікрофлори і можуть застосовуватись як альтернатива антибіотикам

Протягом останніх десятиліть суттєво зросла продуктивність сільськогосподарських тварин — жива маса бройлерів за 35−40 днів вирощування становить у середньому 2,5−3 кг, несучість — 330 яєць на несучку на рік. Ці показники, безумовно, пов’язані з підвищенням генетичного потенціалу тварин, але цього неможливо досягти без відповідної годівлі. В сучасних умовах господарювання віддають перевагу новим породам високопродуктивних тварин і птиці, які дуже вимогливі до умов утримання і годівлі. Оскільки у таких особин більш інтенсивний обмін речовин, дія патогенетичних чинників швидко призводить до функціональних розладів різних систем і органів. Крім того, висока концентрація поголів’я на обмежених територіях в умовах інтенсивного ведення галузей вимагає багаторазової імунізації та призводить до високого антигенного навантаження. Вакцинальний і технологічний стрес різко знижують резистентність, сприяють персистенції умовно-патогенної мікрофлори в шлунково-кишковому тракті та інших органах і тканинах. Деякі живі вакцини, особливо з так званих гарячих штамів, провокують пряму колонізацію кишківника, респіраторної та інших систем, а  також поствакцинальні зміни в мікрофлорі відповідних зон. До змін мікробіоценозу призводить використання антибіотиків, антигельмінтиків, кокцидіостатиків, деяких кормових добавок. Крім того, джерелами токсичних речовин, які згубно впливають на цілісність слизових оболонок і безпосередньо на мікробіоценоз, часом стають корми, повітря і вода.

Спектр застосування у тваринництві

Після введення заборони на використання кормових антибіотиків у країнах Євросоюзу як альтернативних (з точки зору регуляції мікробіологічних процесів у шлунково-кишковому тракті та стимулювання продуктивності тварин і птиці) розглядають цілу низку препаратів. Важливу роль відводять органічним кислотам.

Застосування органічних кислот у тваринництві, зокрема в птахівництві, можна розділити на чотири різні категорії:
  • Для консервації сировини й комбікормів. Органічні кислоти вбивають мікроорганізми, які, як правило, поїдають ціннісну енергію, білок та жири.
  • Контроль над патогенними мікроорганізмами (сальмонела, E. coli тощо).
  • Знезараження питної води. Позитивний вплив на поживні властивості корму, тому що корм, оброблений органічними кислотами, краще засвоюється тваринами та впливає на підвищення продуктивності.
Під час вибору суміші органічних кислот враховують ступінь: зниження бактеріального обсіменіння комбікорму і води за їх застосування, запобігання контамінації патогенною мікрофлорою м’яса птиці на забої, поліпшення морфологічного стану кишкової стінки, поліпшення перетравності корму, підвищення ефективності вирощування птиці, консервації корму.
Тварини й птиця в ранній постнатальний період мають недорозвинену травну систему, нездатну повною мірою перетравлювати корм. Це негативно впливає на нарощування м’язової маси і розвиток внутрішніх органів. Крім того, саме в цей період можливий розвиток різних шкідливих мікроорганізмів у просвіті кишкового тракту. Слід враховувати, що травлення в молодняку відрізняється від такого у дорослих тварин перш за все слабкою секрецією соляної кислоти в шлунку і її низькою активністю. У курчат у перші 7 діб виділяється менш як 1 мл соляної кислоти, у поросят же кількість трохи вища, і надходить вона у просвіт шлунка в пов’язаному вигляді, що негативно позначається на її активності. Внаслідок такої цілком фізіологічної реакції виділяється кислоти недостатньо для того, щоб набухала кормова маса і повністю нейтралізувалися її лужні властивості. Тільки в стійкому кислому середовищі в шлунку з рН менше ніж 3,5 ферменти, які виробляються в організмі, починають впливати на травлення і максимально його посилювати. Крімтого, кислота шлунка є вирішальним до певного моменту бар’єром для розвитку мікроорганізмів патогенної природи і їх проникнення в нижні відділи кишківника. Органічні кислоти підсилюють процес нейтралізації кислотозв’язувальної здатності кормових компонентів раціону з найменшими для організму витратами; знижують рН шлункового вмісту, створюють оптимальний рівень кислотності для перетравлення, всмоктування поживних речовин у нижніх відділах шлунково-кишкового тракту. Органічні кислоти володіють вираженими бактерицидними властивостями. Бактерицидність — властивість органічних кислот вбивати бактерії, і дія їх проявляється за певного рівня рН. Відомо, що основні життєві функції рослин і мікроорганізмів відбуваються приблизно за рН 5,8−6,5, а припиняються повністю, за винятком деяких бактерій, за рН 3,8−4,2. Органічні кислоти використовують також під час санітарної обробки приміщень і виробничих ліній комбікормових цехів, сховищ, силосів та транспорту, на якому перевозять сировину і корми. Крім бактерицидних і антисептичних властивостей органічні кислоти володіють фунгіцидною дією, тобто властивістю вбивати або пригнічувати розмноження мікроскопічних грибів (цвілі). Необхідно враховувати, що фунгіцидна дія більшості консервантів, що складаються з органічних кислот, не поширюється на грибницю цвілі, яка вже розвинулася всередині стебла або зерна.
Під час вибору підкислювача зазвичай орієнтуються на його структуру, тобто на утримання і співвідношення основних активних компонентів
Препарати на основі органічних кислот

Xарактеристика та механізм дії органічних кислот

Органічні кислоти являють собою біологічно активні речовини, які умовно відносять до групи парафармацевтиків. Вважається, що органічні кислоти з різною хімічною структурою мають загальний механізм дії: змінюють внутрішньоклітинний рівень рН грам-негативних бактерій, руйнують їх клітинні мембрани та пригнічують основні обмінні процеси. Крім цього, вони знижують енергетичний потенціал і акумулюють токсичні аніони в бактеріальній клітині. Одночасно з уповільненням зростання грам-негативних бактерій, які оптимально розвиваються за величини рН 6−7, в шлунково-кишковому тракті за підкислення його вмісту поліпшується робота протеаз.

Органічні (карбонові) кислоти — це кислоти з хімічними структурами, в основі яких є вуглець. Вони відрізняються за своїми характеристиками, які пов’язані з їх протимікробними й протигрибковими властивостями в кормі та воді. Різними у них є оптимальні значення рН, шляхи метаболізму та поживні якості. До складу сучасних препаратів входить кілька органічних кислот, які діють синергічно.

Зокрема, молочна кислота тривалий час використовується у ветеринарній медицині як антисептичний препарат. Однак, будучи важливим проміжним продуктом обміну речовин у живих організмів і володіючи антимікробними властивостями, вона, як порівняти з іншими аналогічними препаратами, має суттєві переваги, оскільки не виключається пряма дія метаболіту на гіпоталамус і гіпофіз по типу гормонів і адаптогенів. Введення від 3 до 5 кг 4%-го водного розчину молочної кислоти в комбікорм для курей-несучок у початкову фазу яйцекладки істотно стимулює формування у них фолікулів, підвищення резистентності.

Оцтова кислота знижує рН корму й буферну ємність лужних компонентів (крейда, вапняк, трикальційфосфат тощо). Вона покращує використання азоту, кальцію і фосфору в організмі. Іншою позитивною стороною оцтової кислоти є її виражена дія, що запобігає розвитку в просвіті шлунковокишкового тракту дріжджів і бактерій, особливо коліформ і сальмонел, запобігає зростанню цвілевих грибів.

Лимонна кислота служить і регулятором кислотності та каталізатором гідролізу речовин. Як синергіст антиокислювачів, вона оберігає від негативного впливу важких металів.

У результаті поєднання молочної та лимонної кислот — отримуємо регулятор кислотності широкого спектра дії. А основним консервувальним агентом у сільському господарстві є комбінація молочної та оцтової кислот. Молочна і лимонна кислоти (або їх солі) активізують ферменти підшлункової залози. Для досягнення позитивного впливу на ворсинки кишківника, обов’язковим чинником є наявність молочної, масляної або яблучної кислоти. Молочна кислота в складі препаратів стимулює розвиток нормофлори кишківника.

Лауринова кислота здатна розчиняти мембрани патогенних грам-позитивних і грам-негативних бактерій.

Зважаючи на зазначене вище, можна зробити такі висновки:

1. Органічні кислоти та комплексні препарати, до складу яких вони входять, можуть бути альтернативою застосування кормових стимуляторів росту — антибіотиків.

2. Органічні кислоти покращують перетравлення поживних речовин корму, стан травного каналу в цілому, підвищують поживну цінність корму і відтворювальні здатності сільськогосподарських тварин і птиці, сприяють балансуванню мікрофлори та мікрофауни.

3. Вапняк і джерела протеїну — м’ясне або рибне борошно, замінники сухого молока мають високу кислотнозв’язувальну здатність — «буферність», для зниження якої необхідно додатково використовувати органічні кислоти.

Всім описаним вище якостям повною мірою відповідає препарат Progutba® виробництва голландської компанії Eco-Feed B.V., який являє собою суміш рідких органічних кислот, нанесену на спеціальний органічний кальцієвий носій, який має форму губки. У складі препарату Progutba® є коротко- і  середньоланцюгові жирні кислоти, оцтова, молочна, лимонна та лауринова кислоти. Препарат вводять з розрахунку 1−3 кг на тонну корму. Об’єм введення залежить від ситуації в господарстві та виду тварин. Зокрема, для птиці потрібно 0,5−1 кг на тонну корму.

 

  • вулиця Успішна, буд. 17А
  • Київ, 03189
  • info@agroplusinvest.com.ua 
  • +38 067 980 0770

E-mail підписка

Будь в курсі всіх наших подій

Copyright © 2024 AgroPlusInvest.